Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Grammar

Grammar er en basisgrammatik opdelt i 14 kapitler. Stoffet er forklaret på en lettilgængelig måde og grammatikken er let at finde rundt i.

Til alle kapitler hører en række selvrettende træningsopgaver. Opgaverne er (som forløbene) niveauinddelte og markeret med henholdsvis en eller to stjerner. Eleven kan få hjælp og feedback undervejs i arbejdet med opgaverne, og der er stor variation i de forskellige opgavetyper. Træningsopgaverne kan anvendes til selvstændigt arbejde eller løses i fællesskab på iwb. Eleverne har også mulighed for at sende deres besvarelser til læreren (enten pr. mail eller via mit gyldendal), som derved kan følge med i elevernes progression.

Der er i alt over 200 træningsopgaver til grammatikken. Her på siden findes en grammatikoversigt, der giver et overblik over samtlige opgaver med niveau, indhold og opgavebeskrivelser.