Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Bemærk!


Tales of the Unknown
er målrettet 7. klasse og vil fra 1. august 2017 kun være at finde på udskolingsportalen engelsk.gyldendal.dk.

Gyldendals engelskportaler dækker 0.-10. klasse


engelsk0-3.gyldendal.dk
Engelskportalen til indskolingen har ændret navn til engelsk0-3.gyldendal.dk. Man skal derfor fremover skrive 0-3 i stedet for 0-2. Vi er rigtig glade for navneskiftet, da det skyldes, at engelskportalen til indskolingen nu dækker hele indskolingen fra 0. klasse til og med 3. klasse. Lad dig inspirere af forløbene til 3. klasse her.

engelsk4-6.gyldendal.dk

Engelskportalen til mellemtrinnet har ændret navn til engelsk4-6.gyldendal.dk. Man skal derfor fremover skrive 4-6 i stedet for 5-7. For at følge mange skolers inddeling af klassetrin indeholder mellemtrinsportalen nu forløb til 4., 5. og 6. klasse. I overgangsperioden vil de eksisterende forløb til 6.-7. klasse stadig figurere på mellemtrinsportalen. Til gengæld udkommer alle nye forløb til 7. klasse på udskolingsportalen, engelsk.gyldendal.dk
Se forløbene til 4. klasse her.
engelsk.gyldendal.dk 
Engelskportalen til udskolingen har ikke ændret navn. Den opmærksomme bruger vil dog have bemærket, at engelsk.gyldendal.dk har fået vokseværk og helt ny grafik. Portalen indeholder nu ikke blot forløb til 8.-10. klasse – men er blevet udvidet, så der nu også er forløb til 7. klasse. Lige nu ligger der seks forløb til 7. klasse på engelsk.gyldendal.dk, men der er selvfølgelig flere på vej. Gå på opdagelse i forløbene til 7. klasse her.