Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Fame and Fortune

By Christine Hagberg
 

Brainstorm

Brainstorm in groups. Look at the drawing, and write a list of words related to the topic Fame and Fortune. Add the words to your WordBank. 

Bemærk

Dette forløb redigeres i skoleåret 2017-2018. Tekster, opgaver og læringsmål vil i den forbindelse blive justeret, så forløbet fremover udelukkende målrettes 6. klasse. Forløb til 7. klasse findes på udskolingsportalen engelsk.gyldendal.dk