Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Teacher

engelsk4-6.gyldendal.dk er en fagportal målrettet engelskundervisningen på mellemtrinnet. Portalen er et fuldt dækkende, digitalt undervisningsmateriale, der kan fungere som det bærende element i engelskundervisningen eller som et supplement til andre materialer.

Varieret indhold og fleksibelt brug

Portalen rummer bl.a. undervisningsforløb målrettet alle tre klassetrin, en basisgrammatik med selvrettende opgaver, artikler om kultur og samfund i de engelsktalende lande og et bibliotek, der både indeholder materialer fra forløbene (video, tekst og lyd) samt et frilæsningsbibliotek. Derudover indeholder portalen en ordbank, WordBank, til elevernes selvstændige arbejde med ordforråd fra undervisningsforløbene.

Lærer og elever kan vælge mellem de allerede tilrettelagte undervisningsforløb eller selv sammensætte forløb ud fra de tilgængelige materialer og opgaver. Indholdet kan således både anvendes til længere forløb, eller sammensættes til kortere temaforløb. Materialet kan ligeledes med fordel inkorporeres i tema- og emneuger samt i tværfaglige forløb.

Digital undervisning

Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet. Målet er ikke ’én elev – én maskine’, men at der i stedet veksles mellem dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og samarbejde i grupper. Eleverne skal selv producere tekster, lytte til forskellige engelske dialekter, læse fiktive eller  faglige tekster, se video/filmklip, deltage i diskussioner eller fremlægge deres produkter i en eller anden form for præsentation.

Opbygning af sitet

Sitet består af fem indgange og en samling redskaber under navnet Tools. Teacher-indgangen er kun synlig med lærerlog-in. 

 
Under de forskellige indgange bruges ikoner til at vise materialetype og organisationsform.
  • Tekst
  • Billede
  • Indtalt tekst
  • Video
  • Individuel opgave
  • Paropgave
  • Gruppeopgave
  • Klasseopgave