Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Grammar

Grammar er en basisgrammatik opdelt i 14 kapitler. Stoffet er forklaret på en lettilgængelig måde og grammatikken er let at finde rundt i. 

Til kapitlerne hører en række selvrettende træningsopgaver. Opgaverne er niveauinddelte og markeret med henholdsvis en, to eller tre stjerner. Eleven får feedback undervejs i arbejdet med opgaverne, og der er stor variation i de forskellige opgavetyper. Træningsopgaverne kan anvendes til selvstændigt arbejde eller løses i fællesskab på iwb. Eleverne har også mulighed for at sende deres besvarelser til læreren (enten pr. mail eller via mit | gyldendal), som derved kan følge med i elevernes progression.

Der er i alt over 300 træningsopgaver til grammatikken. I menuen til højre findes en grammatikoversigt, der giver et overblik over samtlige opgaver med niveau, opgavetype og opgavebeskrivelser.