Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

engelsk4-6.gyldendal.dk

ISBN: 978-87-625-06718
© 2012 Gyldendal A/S, København

Ophavsret og print

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra engelsk4-6.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & NodePrint og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.


Forlagsredaktion
Dorthe Hjort Jensen
Ida Blinkenberg Lidell
Birgitte Brøchner Mathiasen
Marie Rehfeld
Lise Skjerbæk

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling
GU Web

Forfattere
Cheryl Strike: Animal Magic
Christine Hagberg: Culture Clashes, Fame and Fortune
Dean Foster: Fairy Tales, Future Planets, Ghosts, Tales of the Unknown
Dorthe Hjort Jensen: Grammar
Karina Skerris: Extremes
Krista Clusen: Opgaver til Grammar
Lisbeth Kodal: Being Royal, Heroes, Our Senses
Lise Skjerbæk: Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving
Malene Santini: Disco Party
Natascha Røjskjær: Daredevils
Tania Kristiansen: Best Buddies, Home Base

Grafisk design
Appear

Logo og vignetter i topmenu
Majbrit Linnebjerg

Illustrationer til forløbsforsider
Kristian Eskild Jensen

Indtalinger
Educational Media Sweden v. Johan Nordqvist
Lidell Studio v. Anna Lidell
Tefl Audio, London, UK
Voice Archive

Frilæsningsbøger
Rising Stars UK Ltd.
Oxford University Press


Gyldendal A/S, København
Klareboderne 3, 1001 København K
Telefon: 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk