Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Ny Planlægger med Forenklede Fælles Mål
Planlæggeren er opdateret til Forenklede Fælles Mål. Du finder den nye Planlægger øverst i højremenuen på denne side under PLANLÆGGER - Fælles Mål ENGELSK (4.-7. klasse).

Med lærerværktøjet PLANLÆGGEREN kan du hurtigt få et overblik over forløbene på engelsk4-6.gyldendal.dk.
Du kan sammensætte forløbene i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever, og du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er "i spil" i din planlægning.

Herunder følger en kort introduktion til PLANLÆGGEREN.

Sådan kommer du i gang


Årsplaner - oprettelse 


Du kan gå til PLANLÆGGEREN på to måder:

  1. Du kan søge efter forløb.
    Du kan begynde med at filtrere i forløbene via klassetrin (4. klasse eller 5.-7. klasse) og forløb.
    Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over i yderste højre kolonne, "Valgte forløb".
    Når du har trukket et forløb over i højre kolonne, vil du kunne se, at nogle af målområderne i venstre kolonne bliver markeret med et gråt tjekmærke. Det betyder, at du nu er i gang med at "samle" færdigheds- og vidensmål fra dette område. Du kan klikke på den røde pil til venstre for området for at se de enkelte målpar.
  2. Du kan søge efter færdigheds- og vidensmål.
    Hvis du hellere vil bruge færdigheds- og vidensmålene som udgangspunkt for planlægningen af din undervisning, så kan du markere de enkelte målpar i venstre kolonne, hvorefter forløb, der arbejder hen imod dette/disse mål bliver markeret med rødt i midterkolonnen. På den måde får du hurtigt et overblik over, hvilke forløb på portalen, der sigter mod opfyldelse af netop disse mål.

Sådan gemmer du dit arbejde
Hvis du bliver forstyrret midt i din planlægning, eller hvis du bare har brug for at fortsætte på et senere tidspunkt, kan du altid vende tilbage til dit arbejde. Du skal blot huske at trykke Gem, før du lukker din browser ned.

Sådan eksporterer du dine planer
Når du er færdig med din planlægning, kan du vælge "Eksportér valgte forløb" i øverste højre hjørne af skærmen. Du kan kopiere planen til udklipsholderen og indsætte den i Word eller direkte i årsplanlægningen i SkoleIntra eller i årsplanen på Mit|Gyldendal. Du har nu også mulighed for at redigere i din plan (virker p.t. ikke på iPad). Du kan fx skrive eller kopiere dine konkrete læringsmål ind i kolonnen ’Forslag til læringsmål’, eller du kan indsætte eksempler på ’tegn på læring’ under ’Bemærkninger’, hvis du skønner, at det er relevant.

Sådan distribuerer du din plan i SkoleIntra
Når du har oprettet en årsplan i SkoleIntra, vælger du ikonet i editoren. Herefter klikker du blot Ctrl+V (på Mac: Cmd+V). Herefter klikker du på kilde-ikonet igen – og du vil nu kunne se og arbejde videre i din årsplan.
Du kan finde en vejledning til SkoleIntras årsplansværktøj i SkoleIntra under "Hjælp" - "Vejledning" - "Samarbejde" - "Årsplan".