Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Tools

WordBank er elevens individuelle ordbank. Banken kan følge eleven resten af deres skoletid under forudsætning af, at skolen abonnerer på et af vore produkter, hvortil der er knyttet ordbanker. Til ordene i banken kan tilknyttes oversættelse, lyd og illustration.

Se vejledning til WordBank her.

Onlineredskaber viser en oversigt over de redskaber, eleverne kan bruge i forbindelse med besvarelse af de digitale opgaver. Redskaberne kan frit bruges, hvis skolen abonnerer på SkoleTube.

Læs mere om SkoleTube her.

Notesbogen er elevens digitale notesbog. Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige produkter.
De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb og tekster i Biblioteket. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks. 

Læs mere om notesbogens funktionaliteter her.