Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

Topics og læringsmål

Engelsk4-6.gyldendal.dk indeholder en række didaktiserede temaforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning. Forløbene er målrettet 4., 5. eller 6.(/7.) klassetrin. Hvis man vælger at bruge alt inden for et forløb er der materiale til ca. tre måneder, mens et undertema rigeligt rækker til en periode fire ugers undervisning.

Som indledning til hvert forløb vises en illustration, der kan bruges som grundlag for en brainstorming om det overordnede emne. Temaforløbene består hver især af tre undertemaer, der på forskellig vis belyser det overordnede tema. Fx indeholder forløbet Home Base undertemaerne Families, Homes - No Homes og Nomads. Undertemaerne er igen opdelt i tre grupper, dvs. at undertemaet Families er opdelt i grupperne Family Patterns, Broken Families og Generation Gap.Forløbene indeholder både fiktions- og fagtekster, der inddrager en række andre udtryksformer som fx videoklip, photostories, diasshow m.m.

En stor del af temaforløbenes centrale tekster er glosserede. Forklaringen vises ved en mouseover-funktion. Teksterne er desuden indtalt af native speakers for herigennem at præsentere eleverne for forskellige engelske udtalevarianter. Indtalingen kan ligeledes bruges som læsestøtte eller som led i træningen af elevernes lytteforståelse.

Læs mere om læringsmål under de enkelte forløb. Her findes også undervisningsplaner og skabelon til tegn på læring.