Log ind
Tools
Notebook
Your personal notebook
WordBank

engelsk4-6.gyldendal.dk

Fagportalen til engelskundervisningen i 4.-6. klasse giver helt nye muligheder. Portalen kan enten bruges som et selvstændigt materiale eller som supplement til trykte læremidler. Her en kort oversigt over fagportalens indhold: 


Topics
Fagportalen til engelsk præsenterer didaktiserede undervisningsforløb, der er lige til at gå til. Best Buddies omhandler forskellige former for venskaber, både i den virkelige og den virtuelle verden. Extremes handler om ekstreme måder at leve på, ekstreme spisevaner og ekstremt udseende. Culture Clashes beskriver fortidens og nutidens kultursammenstød i USA, Australien og New Zealand. Future Planets berhandler emner som klima, fremtid og science fiction. Home Base tager emner op som moderne familiestrukturer, hjemløshed og nomadetilværelse, Fame and Fortune omhandler stræben efter berømmelse på godt og ondt, barnestjerner og rigdom og Tales of the Unknown handler om mystik og eventyr. Længere tekster er glosserede (vises ved mouseover) og er indtalt af native speakers. 

     Hvert forløb har tre undertemaer. Et undertema indeholder undervisningsmateriale, der ca. dækker en måneds undervisning. Forløbene indledes med en introduktion samt læringsmål i Goals og afsluttes med et evalueringsark i Evaluation, som eleverne kan udfylde online og gemme eller printe.
     Forløbene er udarbejdede, så de enten retter sig mod 4., 5. eller 6.(/7.) klasse. 


Library

I Library findes alle primærtekster, billeder, videoer og lydfiler fra undervisningsforløbene (Topics). I Library kan eleverne derudover læse frilæsningsbøger på skærmen. Her er fx dramatiske historier i serien Survival, spændende fortællinger om hverdagen på en talentskole for børn i All Star High, interessante historier om børns heltegerninger i Young Heroes samt den dystre fremtidsfortælling The Matt Merton Mysteries. Endelig er der den rigt illustrerede faktaserie Snapshot.
    I øjeblikket rummer biblioteket 40 frilæsningstitler, og biblioteket udvides løbende med i-bøger, lydfiler, billeder og videoer. 


Spot on

Indgangen Spot on rummer forskellige elementer, fx en liste over onlineredskaber, som kan bruges ved opgaveløsning, samt A Helping Hand med gode råd til skriftlig og mundtlig kommunikation.
     Endelig er Spot on indgangen til Country Cubes, et indbydende, digitalt opslagsværk om kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. Her kan eleverne gå på opdagelse i billeder og korte tekster inden for temaerne Eating & Drinking, Wildlife, Traditions, Attractions, Facts og History.


Grammar

Portalen giver eleverne adgang til en enkel og lettilgængelig basisgrammatik. Hertil er knyttet en række selvrettende opgaver, hvor eleverne kan teste den viden, de netop har tilegnet sig. 


Teacher

Lærerens egen indgang giver overblik over indhold på portalen og tilbyder desuden vejledninger til onlineredskaber. Det er også her læreren får adgang til Planlæggeren en god hjælp til årsplanlægningen.